Det uppmuntrande budskapet förmedlar Eva Siröd i en artikel på sidorna 20-22 i det här numret (nr 18/2005). Eva har kämpat emot sjukdomar i hela sitt vuxna liv. Nu är hon tillbaks i arbete. Tyvärr är det få förunnat, trots att nästan 6 av 10 sjukskrivna vill komma i arbete, om det bara kunde anpassas efter deras arbetsförmåga. Det är bara att hålla med Eva när hon säger: ”Arbetsgivarna borde se till möjligheterna och försöka hitta lösningar. Alla har något att ge, det är det man ska utgå från.”