Alla vet att det är fel, men ingen gör något åt saken.

Det är kommersialismens förbannelse, som gör all eftertanke omöjlig

då den tvingar folk att förtränga och utesluta allt

som inte har med krasst förvärv att göra.

Därför visas nästan bara skräp på TV med reklaminslag

som ingen önskar och som fördärvar allt,

som om det ej var nog att alla kulturprogram,

(exempelvis Chopintävlingen från Polen,

som äger rum blott vart femte år

och televisas över hela världen utom i Sverige,)

skrotas ifrån början såsom något uteslutet och okommersiellt,

som om i Sverige det var Berlusconi som bestämde med sin fjantkultur.

Och därför skenar världen allt vildare med i allmänhetens
miljöförstöringskarusell

med amerikansk president förnekande all förekomst av någon växthuseffekt

då han har högsta ansvaret för ekonomin i världen

medan New Orleans går åt helvete

och orkanerna bara accelererar och muterar och multiplicerar sig

frammanade och maximerade av bilavgasernas förgiftande av atmosfären

så att haven snart väl börjar koka av tyfoner.

Var det samma sak som hände när civilisationen före Noak

sveptes bort av kanske människornas självförvållade syndaflod?

Vems är då skulden? Den är din och min

så länge vi förtränger saken och ej ens tar något ansvar för vår egen del.