Frossa du bara i massmedialt raseri,

låt paljetterna blomma i flärdens barbariska origami,

inget är seriöst,

det är blott utförsbacken i ständig acceleration som nu gäller,

och ju högre fart, desto bättre,

och ju fler som blir överkörda och körda i diket,

ju mer kvaliteten blir överkörd av kvantiteten, dess bättre —

det är blott att smita och klara sig undan allt ansvar

för skvalsamhällets hysterik i dess skenande avart

mot ständigt förytligad ytlighet,

ständigt tilltagande vulgarisering av allting vulgärt

och med såpornas skrattkörer dränkande all eftertanke

i massmediala hjärntvätten av alla som faller för frestelsen

att se på TV och frossa i flamsig reklam

och studera den larmande dagspressens skvaller

av nonsens och tomhet och strunt utan ände.