• Man har rätt till sjukpenning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

• Försäkringskassan bortser vid sin bedömning från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden.

• För att ha rätt till sjuklön ska man ha varit anställd minst en månad eller ha arbetat sammanhängande i 14 dagar.