– Vi har ett samverkansavtal med arbetsgivaren, spelregler för hur vi fackligt ska vara med och bestämma. Om man som sektionsordförande inte följer dem kan man inte företräda medlemmarna på ett bra sätt, säger Gullbritt Adolfsson, ordförande i Kommunal Skåne.

Kommunals avdelningsstyrelse i Skåne föreslår därför förbundsstyrelsen att ordföranden i brandmännens sektion i Skåne fråntas sina fackliga förtroendeuppdrag.

Bakgrunden är sektionsstyrelsens motstånd mot det projekt som startades för tre år sedan då räddningstjänsten i Malmö, Göteborg och Stockholm enades om att försöka få kvinnor och människor med invandrarbakgrund intresserade att arbeta som brandmän.

Brandmannasektions styrelse i Malmö har anmält kommunen till Justitieombudsmannen, JämO och senast polisen, när ledningen inte ville lyssna på deras kritik.

Arbetsgivaren har efter det övervägt att säga upp samverkansavtalet med Kommunal, och de fem kvinnor som nu arbetar som brandmän i Malmö har lämnat Kommunal i protest mot sektionens agerande.

– Vi kan inte ha en facklig företrädare som inte följer demokratiskt fattade beslut och som motarbetar den syn på jämställdhet som Kommunal står för, säger Gullbritt Adolfsson. Vi har försökt påverka sektionsstyrelsen och fört flera samtal, men det har inte hjälpt. Vi har också diskuterat frågan med förbundet centralt.

Kommunalarbetaren har sökt men inte lyckats nå sektionens ordförande Håkan Ask för en kommentar.