Eftersom du skriver att du har flera stödpunkter på hemmaplan koncentrerar jag mig här på att försöka beskriva vad jag tror eventuellt kan ha hänt i er relation.

Mycket i ditt brev får mig att tro att du och din sambo har levt väldigt tätt, som i en symbios: Det nyfödda barnet lever de första månaderna av sitt liv i symbios med sin mamma. Det finns en ”livlina” mellan dem. Men till skillnad från mor — barn får man tänka sig den vuxna nära relationen med en annan människa som ”grädde på moset” i livet och inte en livlina .

Under förälskelsestadiet, som ofta inleder en kärleksrelation, upplever vi denna starka och härliga känsla av symbios med vår partner. Men den hindrar växande och utveckling och det är ju också därför som mor och barn efter några månader lämnar symbiosen och påbörjar ett livslångt ”separationsarbete”.

Om båda av olika skäl har behov av att leva tätt tillsammans kan det fungera under en viss tid. Men förr eller senare är det vanligt att ena parten uttrycker behov av eget utrymme inom eller utanför relationen och det upplevs ofta hotfullt av den andre, som vill vara kvar i symbiosen.
Protester eller till och med hot om självmord kan förekomma.

En utväg för den som vill ha mer utrymme kan vara att klippa av relationen, något som inte sällan upplevs som fullständigt obegripligt för den som blir lämnad.
Kroppen reagerar då kraftfullt, det känns bokstavligt talat som om du går sönder i protest mot det som händer. För att din situation ska lösa sig som du vill måste båda dock vilja fortsätta, annars är det inte möjligt.

Jag tror det är viktigt att ni går tillsammans och pratar med någon för att försöka förstå varför ni hamnat i denna situation. För att kunna förmå din sambo att följa med, är en förutsättning att du inte har krav och förväntningar som hon skulle kunna uppleva som en press på att ni ska återförenas. Du och säkert också hon behöver i stället samtalen för att förstå er själva och varandra bättre. Det är ni skyldiga er själva, varandra och inte minst era barn.
Om hon tror att du vill söka hjälp bara för att få henne tillbaka kommer du antagligen inte att få med henne på samtal. Lycka till!