Antalet timanställda, eller behovsanställda som de kallas i rapporten, bland LO:s medlemmar var 1990 omkring 40 000.

2005 har den siffran ökat till nära 145 000. Ökningen har skett i princip oavbrutet under de 15 åren.

Kommunal är ett av de fyra LO-förbund där andelen timanställda bland medlemmarna ökat mest, från 1 procent 1990 till 4 procent 2005. Även i Handels, Hotell- och Restaurang och Transport har anställningsformen ökat kraftigt.

– Det här är framför allt ett problem för unga kvinnor i servicesektorn, sade LO:s förste vice ordförande Erland Olausson, när rapporten presenterades. (25 oktober)

LO-utredaren Sven Nelander, som skrivit rapporten (Anställningsformer och arbetstider 2005) förklarade flera gånger att ökningen just bland unga kvinnor var slående hög.

I gruppen kvinnor 25-29 år har timanställningarna bland LO-medlemmar ökat från 1 procent 1990 till 12 procent 2005. I åldersgruppen under, 16-24 år, har de ökat från 3 procent till 16 procent.

Erland Olausson sade att LO har varit blinda för att detta är en grundfacklig fråga.

– Vi har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad som också har påverkat facket. Vi har inte sett att det ligger i vårt fackliga intresse att ingen medlem har det på det här sättet, sade han.

Rapporten går igenom alla former av anställningar. Siffrorna visar att över en halv miljon personer på arbetsmarknaden har någon form av tidsbegränsad anställning (förutom timanställda handlar det om vikariat, provanställningar och projektanställningar). Det är 150 000 fler än 1990. Det ger en procentuell ökning från 9,4 procent till 14,1 procent.

– Mot den här bakgrunden har vi fortfarande en lång väg att gå, sade Erland Olausson.

Rapporten visar bland annat också att det är ett stort antal av de deltidsanställda som vill jobba mer. Av de cirka 940 000 deltidsanställda (715 000 av dem är kvinnor) vill omkring en kvarts miljon ha mer arbetstid. 14 procent av LO:s kvinnor vill ha mer arbetstid. Tittar man bara på de deltidsanställda så vill nästa var tredje LO-kvinna ha mer arbetstid.

Rapporten kan hämtas på www.lo.se