• En studie från Försäkringskassan visar att många sjukskrivna skulle kunna börja jobba igen.

• Nästan 60 procent uppger att de skulle kunna arbeta om de kunde påverka arbetstiden, få arbeta i ett lägre tempo eller få anpassade arbetsuppgifter.

16 procent uppger att de skulle kunna arbeta normal arbetstid eller mer om de kunde påverka arbetsförhållandena.

32 procent av de heltidssjukskrivna skulle vilja arbeta deltid.

Var tredje sjukskriven fick vänta på utredning, specialistbesök eller behandling. 40 procent av dem uppger att de skulle ha kunnat arbeta under väntetiden, om arbetet anpassades.