Din hibiscus har säkert angripits av trips. De är en till två millimeter långa med korta antenner och smala vingar och hör till gruppen insekter som intar sin föda med hjälp av en stickande och sugande mundel. Angripna blad är lätta att känna igen. När tripset stuckit in sin snabel i bladet strax under överhudscellerna och börjat tömma dem på vätska, fylls samtidigt tomrummen med luft. Det kan du tydligt se som ett bly- eller silverskimrande område på bladet.

Tripsen lägger sina ägg i krukjorden, där de sedan förpuppas och kläcks, vilket gör att de är svåra att få bukt med. Envishet och upprepade behandlingar kan behövas. Tryck ner Provado-pinnar i krukjorden. Då tas gift upp av växten och tripsen dör när de suger vätska ur bladen. Sätt i nya pinnar allt eftersom verkan avtar och ta högsta rekommenderade dos. Gör detta tills alla puppor är kläckta och alla trips urkrupna. Man kan också plantera om och byta ut så mycket av den gamla jorden som möjligt för att minska antalet larver och puppor. Men även efter omplantering ska du använda Provado-pinnarna för bästa resultat.