Samling i byn.

Vem visste nåt

om fotot på Horn.

Det som alltid

hängt ovanför

gungstolen.Men

som var på vift.

Nånstans,å’kanske

hos magistern själv.

Som ville ha lite

spänning å’teater.

Ja.vem vet hur det

var med det där.

Egentligen.Å,myten

om fröken Horn.

Den lever kvar ännu.

På många sätt……