– Vi vill kolla upp så att det inte uppstår en massa undanträngningseffekter och att man inte har en massa vakanser, att grundbemanningen är som den ska, säger Benita Westin, ombudsman vid Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet.

Målet är att inventeringen ska vara klar redan den 1 november.

I regeringens höstbudget lanserades förslaget om plusjobben. Det är en arbetsmarknadsåtgärd som införs vid årsskiftet där det är tänkt att människor med lång tid i arbetslöshet ska gå in och höja kvaliteten i den offentliga sektorn. Satsningen beräknas ge i snitt 15 000 jobb och är tillfällig.

En person ska bara kunna vara anställd på plusjobb i max två år, sedan är förhoppningen att det ska övergå i en ordinarie anställning, det vill säga utan statlig lönesubvention. Än så länge är det bara under nästa år arbetslösa kan anvisas till plusjobb.

Riksdagen fattar det formella beslutet om budgeten först i december men regeringen har stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet och kommer att få igenom förslaget.

Inom Kommunal pågår förberedelserna för fullt. Så snart inventeringen är färdig ska det skrivas lokala avtal i varenda kommun och landsting, och även med privata entreprenörer. Avtalen ska bland annat reglera vilka arbetsuppgifter som kan utföras och hur parterna ska hantera situationer där resurserna används felaktigt.

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om att det är det ”ordinarie” avtalet som ska gälla vid lönesättning och andra villkor. Det är alltså inte beredskapsavtalet som ska tillämpas. Någon motsvarande uppgörelse med de privata företagens arbetsgivarorganisationer är inte nödvändig eftersom det inte finns något beredskapsavtal där.

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, fördelar resurserna länsvis efter hur många i varje län som uppfyller kriterierna i ”målgruppen”. För att komma ifråga för plusjobb ska man ha varit inskriven hos arbetsförmedlingen som arbetslös eller i olika program under minst två år. Den arbetslöse kan ha haft arbete under högst sex månader men ändå komma i fråga för plusjobb.