De anser att ett kriterium bör vara att kommunen erbjuder sina anställda heltidstjänster. De som söker sig till vården och omsorg har alltför länge erbjudits mest deltid och timanställning.

Trots att regeringen beslutat att antalet deltider ska halveras går arbetet trögt, även om de har minskat lite sen förra året. Antalet tillfälliga timanställningar har däremot ökat det senaste året, skriver motionärerna.

De vill nu att riksdagen ska besluta om att fler heltidstjänster ska vara ett kriterium för att få stöd till kvalitetsutveckling.