Ung, rysk författare skriver om unga ryssars liv. Förälskelser, droger och klubbliv flimrar hastigt förbi. Livet i storstaden Sankt Petersburg ter sig ytligt och flyktigt, och detta har Denezjkina fångat mycket väl. Samtidigt gör detta ytliga och flyktiga att man lägger ifrån sig boken med känslan av att bara nästan ha fått uppleva något. Men de få noveller som handlar om yngre barn — missförstådda, misshandlade stackare — bränner sig fast i minnet. (Forum)