SVAR: Enligt kollektivavtalet kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg vid sjukdom kortare än sju dagar. Men detta ska inte missbrukas, utan bara användas när speciell anledning uppstår. Arbetsgivaren har ett ansvar att bedriva en god personalpolitik och det rimmar illa med att kräva förstadagsintyg av alla som är sjuka. Det är, som du skriver, att misstänkliggöra alla arbetstagare. Hur denna fråga hanteras lokalt kan skilja mellan olika kommuner. För att få det bästa svaret på hur denna diskussion har förts hos er är det bäst att du kontaktar förbundets lokala sektion.