En skäggig och munter poet ifrån Mariestad

Han såg upp mot den blå himlen och bad:

”Gud, ge mig en smula sorg

Ett ångestskri över stadens torg

Jag kan ju för fan inte skriva när jag är glad!”