Fria Fackföreningsinternationalen, FFIs årliga rapport om kränkningar av fackliga rättigheter visar att våldet mot människor som arbetar fackligt har ökat.

Hela 145 personer, 16 fler än året innan mördades för att de utövade de rättigheter som FNs konvention om mänskliga rättigheter tillerkänner dem – att fritt organisera sig på sin arbetsplats.

Colombia står för de flesta morden. Hela 99 mördades där 2004.

Andra länder är Zimbabwe, Iran, Nigeria, Burma, Kina och Vitryssland där grova övergrepp mot fackligt aktiva sker. De betraktas som ett hot mot den politiska makten eller mot den ekonomiska konkurrensen.