Overkligheten härjade

i mina sinnen

Du

utan ögon och mun

ditt livliga intellekt

dina ömma känslor

Stofft

Punkt slut

Overkligheten härjade