Varför ska facket arbeta med miljöfrågor, inte bara arbetsmiljö? Bland deltagarna på den konferens förbundet nyligen höll fanns ingen tvekan: det handlar om överlevnad, om arbetsmiljö, om internationell solidaritet och rättvisa.

Redan 1994 bestämde Kommunals förbundsstyrelse att Kommunal skulle vara det mest miljöaktiva fackförbundet. 1998 startade projektet ”Gröna jobb” som skulle göra jobben mer miljöanpassade.

2002 kom Lantarbetareförbundet med i arbetet i och med sammanslagningen med Kommunal, och hade med sig lång erfarenhet av internationellt miljöarbete.

Det har funnits kritik mot förbundets tidvis passiva hållning i miljöfrågor, men nu ska ett miljöprogram skrivas och läggas fram på förbundsmötet i maj nästa år.

– Vi har utgått från de 15 nationella miljömålen, och pekat ut de sju som direkt berör Kommunals medlemmar i deras arbete, säger Ann Gripenlöf, projektsekreterare på Kommunals förbundskontor. Det gäller trafik, avfall, vatten och avlopp, kemikalier, mat- och livsmedel, energi och livsmiljö.

I mitten av november skickas ett förslag till miljöpolitiskt handlingsprogram ut till bland annat de branschrådsledamöter som deltog i konferensen. Sen skrivs det färdigt för att behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsmötet i maj.