Per Båtelson efterträds av Ulf Mattsson, tidigare vd i Mölnlycke Health Care.

Capio finns numera i åtta europeiska länder. Under Per Båtelsons tid har förhandlingar om ett europeiskt arbetarråd, inletts.

I Sverige finns redan fackliga representanter i koncernstyrelsen som får information där.

– Ett arbetarråd på europeisk nivå skulle göra att även anställda i andra länder får bättre information om företaget, säger Kevin Thompson.

I oktober uttryckte EPSU, Europafacket för offentligt anställda, besvikelse över att man ännu inte var överens på en rad punkter i förhandlingarna med företagsledningen.

Kevin Thompson är dock förhoppningsfull. Han tror inte att en ny vd kommer att förändra samarbetet med facket eller försena ett avtal om arbetarråd.

– Vi räknar med att avtalet blir klart vid årsskiftet, säger han.