Observera: Att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner. Att tillåta sig att uppleva nuet.

Beskriva: Att sätta ord på det vi uppmärksammar. Att skilja sina reaktioner från de händelser som utlöst reaktionerna. Att se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser.

Inte döma: Att observera och beskriva utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dålig”. Att i stället vara uppmärksam på handlingar och konsekvenser.

Delta: Att delta smidigt och spontant i det som händer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv.

• Åsa Nilsonnes modifiering av Marsha Linehans begrepp i ”Dialektisk beteendeterapi. Färdighetsträningsmanual” (2002)