– Vi har nu fått information om att kommunen vill ge en person en varning, säger Ylva Eriksson, ordförande i sektionen i Karlshamn.

Fyra är avstängda veckan ut. Fem personer är ”friade” och får återgå i arbete.

– Bara detta visar ju att kommunen agerade förhastat. Vi har begärt överläggningar med kommunen och kräver skadestånd för brott mot avtalet.

Ylva Eriksson är också kritisk mot hur arbetsledningen på äldreboendet har hanterat problemen. Den 14 september hade dag- och nattpersonal ett arbetsplatsmöte. Alla från natten var inte med eftersom en del inte hade blivit kallade. På mötet där också fackliga representanter var med kom det fram kritik mot bristande rutiner på natten. Chefen och deltagarna enades om att arbeta vidare för att lösa problemen. Om fyra veckor skulle man samlas igen och redovisa resultat.

– Nattpersonalen hade redan tidigare tagit upp med arbetsledningen att de ville samlas och diskutera hur de skulle jobba. De hade upptäckt att de arbetade väldigt olika, säger Ylva Eriksson. Men enhetschefen förklarade att detta var något de fick lösa själva, på arbetstid.

Så gick en och en halv vecka, och några initiativ för att arbeta med frågan kom aldrig från enhetschefen. Istället lämnade hon då in en Lex Sarah-anmälan till sin förvaltningschef, vilket ledde till att nio personer omedelbart blev avstängda.

– Arbetsledarens ansvar har kommit bort, hela historien borde ha skötts på ett mer professionellt sätt, säger Ylva Eriksson.

Enhetschefen på äldreboendet vill inte kommentera kritiken utan hänvisar till sin förvaltningschef som ska hålla i kontakterna med pressen. Men Kommunalarbetaren har inte lyckats nå förvaltningschefen för en kommentar.