För ett och ett halvt år sedan städade Linda Dürichen på Täljegymnasiet i Södertälje för 81 kronor i timmen.

Hon hade sex stora klassrum, två toaletter, aulan, fem ytterligare rum, tre trappor och ännu mer toaletter att städa på bottenvåningen. På tre och en halv timme. När hon inte hann fick hon klagomål.

Efter arbetsgivarens konkurs fick hon ingen lön, men fortsatte att arbeta. Hon hade räkningar att betala och ingen aning om vad som skulle hända. Till slut blev hon stundtals ur balans av ovissheten.

Idag är allt annorlunda. Swede och andra privata företag har försvunnit. Vi möter en gladare Linda, som städar på fritidsgården Tajen för det kommunala Telge Rent. Linda städar även en förskola och trappor i ett bostadsområde.

Numera arbetar hon heltid, och den senaste löneökningen är hon nöjd med. Hon får ut 6 000 kronor mer i månaden efter skatt än hon fick på sina timmar hos Swede.

Genom den statliga lönegarantin har hon fått ut den lön som hon blev utan vid konkursen.

Förra året fick hon dessutom 4 500 kronor genom att koncernen, där Telge Rent ingår, delade ut bonus till alla anställda.

Visserligen stiger Linda upp lika tidigt som förr, halv fem på morgonen, för att hinna börja städa klockan sju. Hon är dock morgonpigg och tycker att det går bra.

— Jag trivs bättre nu. Förr hade jag så liten tid och inga maskiner. Det var att ligga i hela tiden.

Hon visar på en behändig ny städmaskin som hon kan skjuta framför sig, när hon gör rent golvet på fritidsgården.

— Hos Swede fick jag inte veta att jag skulle städa ytterligare ett rum på skolan, och när det inte var städat fick jag skäll av vaktmästaren.

Nu vet hon vad och hur mycket hon ska städa.

På frågan om hon kan tänka sig att städa åt en privat städfirma igen blir svaret:

— Aldrig i livet.

Den här dagen får hon besök av Terese Vallonen, som kontrollerar hur hon städat på fritidsgården. Inne på toaletten upptäcker Terese att Linda inte har lagt märke till en ventil. Det ryker damm då de lyckas nå ventilen med den långa vippan.
För övrigt är Terese nöjd med städningen.

Terese arbetar heltid och fick för en tid sedan problem med smärtor i armbågen. Hon blev sjukskriven, men efter tre veckor blev hon kallad till ett möte med områdeschefen. Terese erbjöds att städa enbart halva sin arbetstid på Ronnaskolan, och resten av sin arbetstid kontrollera kvaliteten på städningen i kommunen. Det gör att hon skonar armen.

Telge Rent bildades i april förra året. Målet är att städa marknadsmässigt, det vill säga effektivt och med hög kvalitet. Ett annat mål är att få ned sjukskrivningarna.

— Det har gått fantastiskt bra, berättar VD:n Ewert Sjöstrand.

Antalet sjukdagar per år och anställd har sjunkit från 68 dagar till 20-25 dagar.

Numera får bolaget besök från andra kommuner som vill veta hur detta har gått till.

— Det handlar om att som anställd känna att man behövs och är sedd, att det betyder något att man gör en insats, säger Ewert Sjöstrand.

Alla anställda förväntas numera komma på möten och ta del av all information. Bolaget har utbildat dem i städteknik, ergonomi, arbetsmiljö och miljö. Det ska snart arbetsmiljö- och miljöcertifieras, ett bevis för att det håller bra kvalitet.

Kontakterna med de sjukskrivna har blivit tätare. Om städarna sjukskrivs blir de uppringda av områdeschefen som frågar när de kan komma tillbaka, hur de känner sig och om de tänker gå till doktorn.

Maria Branestam har anlitats för att sköta rehabiliteringen.

— Har någon varit borta sex gånger på ett år hör vi av oss. Vi gör en rehabiliteringsutredning, genomför vissa åtgärder och har uppföljningsmöte.

Maria håller i projektet Återtåget — aktiv sjukskrivning. Det vänder sig i första hand till personer som är sjukskrivna mer än 30 dagar i sträck. Bolaget fick ta över 21 långtidsjuka.

I Återtåget ingår bland annat information om motionsaktiviteter, hälsoprofil, tematräffar med information från försäkringskassan och uppföljning av åtgärder.

Maria tillägger att det egentligen handlar om möten med människor och att inte smita undan ansvaret att ta hand om personalen. Alla måste också vara beredda att vara aktiva: Områdeschefer, försäkringskassa, företagshälsovård och facket.

Hur reagerar då städarna på att bli uppringda?

— De som har varit sjukskrivna i flera år blir ganska förvånade över att ingen har ringt på något år. De är positiva, att någon bryr sig, säger hon.

— En del har sådana förslitningsskador att vi har hjälpt dem att snabbare få sjukpension. Några har arbetsprövat och är faktiskt i gång i arbete på heltid, säger hon.

Det handlar också om att förebygga arbetsskador. Alla anställda får gå på fri massage en gång i månaden. De kan även köpa kort till någon träningslokal på stan.

Bengt-Arne Åhrberg, Kommunals vice sektionsordförande, säger att det kommunen inte har lyckats med alla dessa år har Telge Rent lyckats med.

Städningen har varit utspridd på kommundelsnämnder och förvaltningar. Nu finns en enhetlig organisation med ny typ av arbetsledning, en gemensam städmetod och utbildade städare.