Ska man ge råd och tips?

För det mesta inte. Det är viktigt att inte gå in på tränarens område. Det blir mest förvirrande för barnen att få råd från olika håll. Dessutom kan goda råd i all välmening ge barnen känslan att de inte duger. Men en del barn vill gärna ha råd. Fråga hur ditt barn vill ha det!

Att serva sina barn, är det ett bra sätt att stödja dem?

Många barn uppskattar att få skjuts till träning och tävling, och hjälp med att till exempel hålla ordning på utrustningen. Det finns en nackdel: Föräldrar som lägger ner mycket tid på barnens idrott kan känna att de har rätt att kräva att barnet presterar bra.

Ett bra sätt är att låta barnet ta sig till träningen på egen hand, så att du får tid att ha en bra middag klar efteråt. Bra mat är viktig för barn som idrottar.

Ska man uppmuntra barn att idrotta om de inte själva visar intresse?

Det är viktigt att skilja på sport och motion. Motion är helt nödvändigt, men den kan man få in i vardagen, genom att cykla till skolan, promenera tillsammans, gå och bada med mera.

Sport är inte nödvändigt. Kompisar och social träning kan man få på många andra sätt. Man kan hålla på med teater, film, datorer, vara med i scouterna eller vad man nu är intresserad av. Barn ska ges tillfälle att prova sig fram och hitta det de tycker är roligt.

Kan jag vara för mycket närvarande?

Barn känner sig ofta trygga av att föräldern är med, och det är bra för föräldrar att få en inblick i barnens vardag. Men om man alltid är med kan barnen gå miste om en viktig del av kamratskapet, nämligen att söka stöd och peppning av kamraterna.

Är det bra om föräldrarna är väldigt intresserad av barnets idrottsgren?

Det kan bli roligare, eftersom föräldrarnas glädje smittar. Nackdelen kan vara att idrotten tar väldigt stor plats i familjelivet, i synnerhet om det finns syskon med andra intressen.

Är det bra att vara tränare åt sina egna barn?

Det kan vara svårt att skilja på rollerna. Det är viktigt att dra gränser: I idrottshallen är jag tränare, hemma är jag förälder.

Jag blir så nervös när mitt barn tävlar. Hur ska jag göra för att min nervositet inte ska förstöra för barnet?

Det bästa kan vara att inte följa med till tävlingen. Förklara för ditt barn varför, och avsätt tid till att tala om tävlingen efteråt. Fundera också över dina känslor — varför är du nervös, vad är det värsta som kan hända och hur skulle du reagera då?

Jag misstänker att min dotter tränar fotboll för att göra mig glad. Hur tar jag reda på det?

Titta på din dotter när hon tränar och spelar match. Finns glädjen där, har hon roligt? Om du inte ser någon glädje bör hon nog prova en annan idrott. Gör klart för henne att det viktigaste är att hon har roligt.

Min sjuåring är ledsen för att hon inte är bra nog i sin sport. Vad gör jag?

Ta reda på varför hon tycker det. Har någon sagt något dumt på träningen? Visa tydligt att hon duger som hon är, och att det är viktigast att ha roligt. Berätta att många stora idrottsmän inte alls var särskilt bra när det var så små.

Min dotter har tränat simning i fyra år och det går bra. Nu vill hon sluta. Jag skulle vilja att hon fortsatte. Ska jag övertala henne?

Hon måste fatta sitt eget beslut. Men du kan hjälpa henne att fatta beslutet. Diskutera, skriv kanske en lista med för- och nackdelar med att sluta och fortsätta.

Vi har betalat terminsavgiften och köpt utrustning för 700 kronor. Efter tre gånger vill min son sluta. Jag tycker han ska fortsätta hela terminen. Kan jag kräva det?

Fortsätta terminen ut är ett rimligt krav. Det är svårt att veta vad man tycker om en idrott redan efter tre gånger. Men om han mår dåligt av att gå till träningen ska du inte tvinga honom.

Det gick dåligt för mitt barn vid senaste tävlingen, och ärligt talat tycker jag att han inte bjöd till ordentligt. Ändå sa jag att han var jätteduktig. Borde jag ha sagt vad jag egentligen tyckte?

Man ska vara ärlig. Barnet vet själv om det gick dåligt. Men alla har alltid gjort någonting som var bra. Ge beröm för det. Och tala konstruktivt om det som var mindre bra.

Min 11-åriga dotters tränare tror att hon kan bli bra, och tycker att hon ska börja träna fem gånger i veckan. Jag tycker att hon är för liten för att satsa så hårt. Vad ska jag göra?

De flesta experter är överens om att barn under 13-14 års ålder inte bör träna så specialinriktat.

Försök hitta en lösning där hon inte behöver träna så ofta. Om tränaren säger ”satsa eller sluta” får ni överväga att byta förening.

Hur påverkar jag mitt barns förening?

I en idrottsförening är det medlemmarna som bestämmer. Om du själv går med i ditt barns förening kan du påverka genom att göra din röst hörd på föreningens mö-ten.Visst lyssnar föreningarna ofta på vad föräldrarna säger, även om de inte är medlemmar.

Men du har inte någon självklar rätt att påverka, bara för att ditt barn är medlem.

Jag är inte särskilt sportintresserad, och bryr mig inte om ifall min son vinner eller inte. Finns det en risk att han får för lite uppmuntran från mig?

Nej. Det räcker att du är intresserad av ditt barn, stöder honom och uppmuntrar honom till det han vill göra.

Mitt barn är trött efter skolan och vill inte gå till träningen. Jag vet att hon brukar tycka att det är roligt när hon väl kommer iväg. Ska jag övertala henne?

Är hon hängig efter att ha suttit still en hel dag i skolan? Då är det inte fel med lite övertalning, i synnerhet om hon bara har ett träningstillfälle i veckan. Händer det ofta bör du förstås ta reda på varför hon är så trött.

Tips och råd hämtade från:

• Sisu Idrottsutbildarna: Ulf Klasson, utbildningschef, samt videon ”Att vara idrotts-förälder”.

• Sveriges Radio:”Om föräldrar och barn-idrott”, med Ulrika Knape och psykologen
Anna Torbiörnsson.

• Göteborgs universitet: Uppsatserna
”Föräldrars och barns upplevelser av föräldramedverkan i barnidrott” (Claes Nyberg) och ”Barnidrott på gott och ont” (Christian Augustsson).