Vårdbiträdena var tidigare anställda av Norrbottens läns landsting. Ädelreformen 1991 överförde ansvaret till kommunerna och de anställda överfördes till Bodens kommun.

Kommunal gjorde upp med arbetsgivaren om att de skulle få behålla 37 timmars arbetsvecka.

Men från och med 1999 har de arbetat 20 minuter mer men inte fått betalt för det.

Kommunal stämmer nu Bodens kommun till arbetsdomstolen. Stämningen gäller dock bara tiden från och med 2002 eftersom de tre åren innan är preskriberade.

Kommunal kräver att de 27 ska få drygt 16.000 kronor var i uteblivna löner samt 15.000 var för brott mot kollektivavtalet.