– Vi tycker att det är ett enormt resursslöseri när man låter, inte sällan också utbildade personer, gå från fast jobb till visstidsanställning, sade Kommunals ordförande Ylva Thörn i samband med att rapporten presenterades.

Under samma 15-årsperiod (1990-2004) har det blivit 140 000 fler tjänstemän i kärnverksamheterna, enligt Kommunal. Rapporten visar också att andelen visstidsanställda ökat från ungefär en femtedel av de sysselsatta 1990 till en fjärdedel 2004. Mest har andelen visstidsanställningar ökat i de privata företagen som finns i den offentliga sektorn. 2004 hade 40 procent av de privatanställda så kallade otrygga anställningar.

Ylva Thörn tog tillfället i akt att återigen sätta press på regeringen när det gäller frågan om deltid-heltid.

– Jag har ett riktat krav till regeringen att nu se till att det blir en lagstiftning som möjliggör rätt till heltid.

En statlig utredning pågår och ska komma med förslag i november.

”15 år av strukturomvandling” heter Kommunals rapport som presenterades den 4 oktober. Den är till stora delar en genomgång av redan tillgänglig statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

Enligt Kommunals utredningschef Rolf Andersson har förbundet funderingar på att ta fram en rad olika arbetsmarknadsförslag inför kongressen 2007. Och man vill få med sig de andra LO-förbunden på vagnen.

– Det finns inte bara en lösning på det här problemet. Man satsar inte så mycket på arbetarnas utveckling av sina jobb. Det är en jättestor fråga för hela arbetsmarknaden där rimligen andra LO-förbund borde vara intresserade av en diskussion också, säger Rolf Andersson.

Strukturomvandlingen anges i rapporten som en orsak till minskningen av antalet medlemmar inom Kommunal. Under samma period som det blivit färre arbetare och fler tjänstemän har medlemsantalet i Kommunal minskat med 90 000.

Rapporten diskuterar också den höga sjukfrånvaron. Med fler visstidsanställda ökar påfrestningen för den ordinarie personalen, resonerar rapportförfattaren Tor Hatlevoll, och arbetsbördan ökar i en redan slimmad verksamhet.

– Det ökar risken för sjukskrivningar, man får en negativ spiral med fler sjukskrivna och fler vikarier, sade Tor Hatlevoll.