Meningen är att brandmännen ska kunna rycka ut på akuta larm där människor drabbats av hjärtstopp. Eftersom brandkåren ofta är på plats före ambulansen hoppas man på det här sättet kunna öka andelen överlevande med 50 procent.

Brandmännen ska bara utföra arbetet tills en ambulans eller akutbil är på plats, ansvaret övergår då till sjukvårds-personalen.

I Stockholms län inträffar varje år ungefär 1 000 hjärtstopp utanför sjukhusen.