Kyrkan har i ett par år funderat över frågan hur man ska utforma jordbrukspolitiken så att den inte orsakar negativa konsekvenser för de fattiga i tredje världen, och samtidigt ger rimliga villkor för EU:s jordbruk.

– Jordbruksstödet måste läggas om så att det inte längre går ut på att driva upp produktionstakten genom att bönderna får mer betalt ju mer de producerar av en viss vara. Man kan exempelvis tänka sig att Europas bönder kan få betalt för kollektiva nyttigheter, som öppna landskap i stället, säger Svenska kyrkans Karin Lexén till Kyrkans tidning.

– Det är en viktig fråga också för Kommunals medlemmar både som anställda och konsumenter eftersom politiken påverkar kvalitet/pris och livsmedelssäkerhet, säger Sofia Berglund på Kommunals utredningsenhet.