Kommunal på Värmdö utanför Stockholm har kommit överens med politikerna om en ny modell för sjukskrivning.

Idag händer det allt oftare att sjukskrivna blir nekad sjukersättning.
Tidsfristen för beslut från försäkringskassan är sex veckor.

Kommunal träffade s-politikerna i kommunen och hade som förslag att arbetsgivaren gör en lista på arbetsuppgifter inom de olika områden och yrken.

Idén är att den som blir sjuk ofta kan genomföra en del arbetsmoment, men inte allt som ingår i befattningen.

Vid sjukskrivning tar den anställde med sig listan och går igenom med behandlande läkaren vilken behandling hon eller han behöver och vad man kan arbeta med. Sedan är det upp till arbetsgivaren att se till att sätta personen i arbete.

Den anställde behöver i så fall inte sjukskriva sig helt eller inte alls och får det lättare att rehabiliteras tillbaka.

– S-politikerna lyssnade på Kommunal och satte kravet på personalenheten att sätta igång arbetet i samråd med facken, säger Käte Fransson på Kommunal.

– Vi har dessutom ett samarbete med CAS (Centrum för Arbete och Studier)
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra aktörer.

Det nya projektet startar i början av november.