Det är inte lätt att efter en svår personlig kris och sjukskrivning komma tillbaka till en arbetsplats med problem. Jag förstår att du var extra känslig för påfrestningar i det läget. Men det är naturligtvis oursäktligt att slå till en vårdtagare. I ditt brev låter det litet som om du vill komma undan ditt eget ansvar genom att peka på brister i organisationen.
Det hade nog varit bättre om du enkelt och omedelbart bett både pensionären och chefen om ursäkt och sedan, utan protester, avvaktat händelseutvecklingen.

I ett läge sådant som du beskriver är det extra viktigt att alla inblandade reagerar moget och balanserat. Det gäller i synnerhet cheferna, som därför bör vara väl utbildade i sina jobb och få stöd i gällande föreskrifter och rutiner vid krissituationer av olika slag. Det är olyckligt om chefspersoner förleds till personliga och kränkande frågor eller omdömen. De borde förstå att motreaktionen bara kan bli negativ och skada den faktiska problemlösningen. Att man stänger av en anställd under utredningstiden är helt i sin ordning enligt reglerna. Det vet alla som arbetar inom vården och det kan inte uppfattas som en personlig kränkning.
Bemötandet och handläggningen under utredningstiden är emellertid avgörande för hur det hela utvecklar sig. Det verkar som om situationen spårat ur och att du utsatts för en alldeles för lång utredningstid med en massa möten, som lett till flera och onödiga svårigheter.

De enda råd jag kan ge är att du noga tänker igenom hur du vill försörja dig i fortsättningen och var du skulle kunna göra det. Kan du jobba kvar under samma arbetsgivare? Då har du ju ett jobb. Alternativt: kan du söka andra jobb? Försök få ett någorlunda krasst perspektiv på din situation för att inte låta känslorna styra dig. Be sedan om ett samtal med din arbetsgivare och beskriv hur du skulle vilja ha det. Få slut på det dödläge som nu tycks råda!