Undersköterskorna och vårdbiträdena inom hemtjänsten i Kiruna är besvikna. De förlorar sin sextimmarsdag från och med den första januari. Reaktionerna varierar, från ilska till uppgivenhet. Alla hade hoppats att få behålla den förkortade arbetstiden, men politikerna tycker att den kostar för mycket.

– Det blev bara så tomt, när vi fick beskedet, säger undersköterskan Lena Kreku. Sextimmars dagen har gett henne andrum så att hon har orkat med stressen. Hon har kunnat rensa bort jobbet från hjärnan, efter att ha gett av sig själv hela tiden.

Lena säger att han nu kommer att söka sig tillbaka till något äldreboende. Där har hon arbetskamrater och slipper det tunga ansvaret, eftersom det finns sjuksköterskor tillgängliga där hela tiden, till skillnad från hemtjänsten.

Sextimmarsdagen infördes 1989 i hemtjänsten. Eller mer exakt rör det sig om 28,68 timmar. År 2003 hade de anställda inom hemtjänsten 17,6 färre sjukskrivningsdagar än inom den övriga äldrevården.

Enligt Rolf Hagebjörk, Kommunals sektionsordförande, ledde de färre sjukskrivningarna till en besparing på minst 4,5 miljoner kronor.

Nu höjs arbetstiden till 37 timmar i veckan. Hemtjänstpersonalen får en lönekompensation på 300 kronor mer i månaden från första januari. De som är födda 1948, det vill säga blir 58 år, och de som är födda tidigare får dock behålla sextimmarsdagen.

Alla som är födda 1949 eller senare får välja om de, när de fyller 58, vill gå tillbaka till sex timmar.
Om de avstår från att gå tillbaka får de en engångsersättning på 3000 per arbetsår för den tid de arbetat inom hemtjänstens sextimmarsavtal. De får tillgodoräkna sig upp till tio år. Det vill säga summan kan bli högst 30 000 kronor. Ersättningen betalas ut den 27 november.

Rolf Hagebjörk förstår besvikelsen över att sextimmarsdagen nu försvinner. Han hade självklart velat ha den kvar men säger:

– Om vi valt att lämna förhandlingarna i ett tidigare skede hade vi inte fått någon kompensation alls. Då hade alla fått återgå till full arbetstid redan första april i år.

Enligt moderaten Hans Swedell, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, är det positivt att kommunen nu får en gemensam syn på arbetstiden.

– Nu kan vi börja omorganisera äldreomsorgen, säger han.

Kommunen vill ha en mer flexibel personal, som kan växla mellan hemtjänsten och arbete inne på äldreboendena.

– Det går inte att bevisa att man blir friskare av att jobba enbart sex timmar. Dessutom behöver man inte vara någon Einstein för att begripa att det kostar alldeles för mycket om man arbetar sex timmar och får lika mycket betalt som för åtta, säger han.