Löneutrymmet från och med 1 november 2005 är lägst 510 kr i månaden (2:97 kr i timmen) och från och med 1 januari 2007 lägst 500 kr i månaden (2:91 kr i timmen). Utrymmet fördelas i lokala förhandlingar och det finns ingen individuell garanterad löneökning.

Ob, jour och beredskapsersättningar höjs med 5 procent och storhelgstillägg betalas ut från kl 18.

Om julhelg eller nyårshelg avslutas på fredag ska lördag räknas som helgdag. Därmed får man storhelgstillägg till och med måndag kl 07.

Avtalet löper ut 31 december 2007.

– Det är bra att avtalet löper ut vid ett årsskifte, för det är då assistensbidragen höjs, säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunal som förhandlat. Vi har fått lite förbättrade Ob-regler, men vi är missnöjda med att den här gruppen fortfarande inte har någon uppsägningstid.

Personliga assistenter på KFO- och KFS-avtal har redan sina avtal klara.