Socialstyrelsen har undersökt hur mycket tid äldre och funktionshindrade får i vård och omsorg. Sedan har man jämfört siffrorna med vad biståndsbedömarna har beslutat om.

Bara 60 procent av den bedömda tiden användes för att utföra tjänsterna. Personlig omvårdnad utfördes till stor del, men när det kommer till rehabilitering, tillsyn och hemskötsel räcker tiden inte till. Socialstyrelsen skriver dock i sin undersökning att det kan vara så att tillsyn och städning går snabbare än vad biståndsbedömarna har föreskrivit.

Vidare tycker myndigheten att det är anmärkningsvärt att nästan ingen tid går till fortbildning och handledning.

– Vår studie blottlägger allvarliga brister för brukarna, säger Gert Alaby, som är projektledare vid Socialstyrelsens äldreenhet.

Alaby säger att det är politikernas och chefernas ansvar att komma till rätta med problemen. Även om det är ledningen som har huvudansvaret för att det blir bättre, är det viktigt att personalen är delaktig.

Undersökningen har gjorts i 49 kommuner. 15 000 brukare och 8 000 anställda har svarat på frågorna. Framför allt är det undersköterskor och biträden som har svarat på frågorna, men också sjuksköterskor finns med i studien.

Siffrorna är inte representativa för hela landet, utan bara för de undersökta verksamheterna, påpekar Socialstyrelsen.