spelar sitt spratt

i själens hus.

Vindens blåst

blåser hårt i ljus.

Tiden andas tung

när luften

skapar tyngd.

Vinden leker ta fatt

med stundens brus.

En ängel tröstar

vinter till sommarljum.