Kvinnor som grupp får sämre villkor och löner på arbetsmarknaden för att det främst är mammor som är hemma med barnen.

Arbetsgivarna gillar inte frånvaro och så länge det är kvinnor som tar den största delen av föräldraförsäkringen är det rationellt att alla kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden — oavsett om de tänker skaffa barn.

— Visst får föräldrar dela som de gör idag, men då ska de vara medvetna om hur de prioriterar och vilka konsekvenser det får. Valet är möjligen svårt, men alternativen är rätt enkla, säger Anna Thoursie, LO-ekonom och sekreterare i utredningen om en reformerad föräldraförsäkring.

Frånvaro kostar pengar och för en arbetsgivare blir det automatiskt mer riskabelt att anställa en kvinna. Det spelar ingen roll vad som gäller för just en specifik kvinna, hon kan inte påverka det själv. Arbetsgivaren bedömer henne utifrån den grupp hon tillhör. Och gruppen kvinnor i Sverige är den grupp som stannar hemma med barnen.

Inom nationalekonomin kallar man det för statistisk diskriminering.

Och diskrimineringen får konsekvenser. Som att kvinnor anställs i tillfälliga arbeten där de är lätta att ersätta:

— Kvinnodominerade sektorer organiseras så att huvuddelen är deltidsanställda eftersom arbetsgivaren räknar med att de vill ha deltid så småningom när de fått barn. Timvikariaten är en annan konsekvens, arbetsgivaren måste ha en reservarmé, en buffert av arbetskraft på grund av föräldraledigheterna.

Att ändra arbetsgivarnas beteende enbart genom lagar och avtal går inte, tror Thoursie. Det gör arbetsgivarna än mer rädda att anställa kvinnor istället för män. De som får en anställning får ett tryggare jobb, men sannolikt leder det till att färre kvinnor får trygga anställningar. Lagstiftning om rätt till heltid är bra, tycker hon, men det gör inte så mycket på egen hand.

— Problemet är i grund och botten skillnaderna i risk mellan grupperna män och kvinnor och den kommer man inte åt den vägen. Om du är en undersköterska på 28 år som söker jobb förväntar sig arbetsgivaren att du så småningom ska börja jobba deltid (när du fått barn). Rätt till heltid blir senare rätt till deltid… Arbetsgivaren är inte elak, bara ekonomiskt rationell.

Ett sätt att effektivt minska skillnaderna i risk mellan kvinnor och män är att sprida risken för frånvaro mellan dem. Förslaget från Anna Thoursie är att dela föräldraförsäkringen.

— Då skulle både kvinnors sysselsättning och kvinnors löner stiga. Kostnaderna för frånvaro slår direkt på lönerna. Jag tror att vi skulle se konsekvenserna inom en överblickbar framtid. Arbetsmarknaden anpassar sig förvånansvärt snabbt till ändrade regler.

De flesta föräldrar anger ekonomiska skäl till hur de väljer att dela föräldraförsäkringen mellan sig. Förlusterna om föräldrar delar lika är inte så stora — framför allt inte för LO-grupperna, enligt Thoursies uppgifter. En familj där kvinnan tjänar 15 000 kr i månaden och mannen 20 000 kr i månaden skulle förlora max 200 kr per månad om de delade försäkringen lika jämfört med om mannen enbart tar sina två pappamånader (se fler exempel i tabell nertill).

Samtidigt menar Anna Thoursie att kvinnor under hela livet förlorar på att ta huvudansvaret för barnen. Det handlar ofta om hundratusentals kronor som sedan sätter spår i pensionskuverten.

— Jag undrar om kvinnor gör informerade val. Vet de om det här? Bryr de sig om sina pensioner? Många kvinnor gör antagligen inte informerade val.

I juli nästa år höjs ersättningstaket till 33 000 kronor per månad. Skulle inte det förändra föräldrarnas val? Nej, att höja taket i en försäkring som mest används av kvinnor förändrar inte mycket, tror Anna Thoursie. Kvinnor är hemma med barnen eftersom de har en skyldighet att vara det. För papporna är försäkringen mer av en rättighet. Det är inte ekonomiska skäl som styr föräldrars val idag och då är det inte heller ekonomin som får papporna att vara hemma, menar hon.

Anna Thoursie ser ett motsatsförhållande mellan föräldrarnas rätt att själva fördela uttaget av föräldraledigheten och att individuella kvinnor ska ha samma möjligheter som individuella män på arbetsmarknaden. Man kan inte ha båda sakerna — de står rakt mot varandra, menar hon.

— Politikerna låtsas inte om att det finns ett motsatsförhållande. Det är ett sätt att försöka mörka hela frågan. Det finns ingen som är rak i detta. Antingen har politikerna inte förstått eller så vill de inte visa konsekvenserna av sina prioriteringar. 

Så stor blir skillnaden

Så här mycket vinner eller förlorar ett par per månad om föräldrarna delar lika, jämfört med att pappan enbart tar sina två pappamånader.

Pappans lön Mammans lön vinst/förlust

15 000 15 000 0

20 000 15 000 -200

25 000 15 000 -500

30 000 15 000 -1 200

15 000 20 000 200

20 000 20 000 0

25 000 20 000 -300

30 000 20 000 -1 000

15 000 25 000 500

20 000 25 000 300

25 000 25 000 0

30 000 25 000 -750

I verkligheten blir förlusterna mindre för de flesta familjer på grund av avtalsersättningar.
Beräkningen är gjord med dagens regler. När taket höjs nästa år minskar skillnaderna i de högre inkomstlägena.

Källa: HEK, SCB samt Anna Thoursies beräkningar