Havet är stilla i nattens mörker

Långt borta strålar ljuset från en bra över den

Det finns inga vågor ingen rörelse

Allting är stilla som en dröm

Just i den här stunden får jag känslosamma tankar

Jag tänker på livet och döden

Jag tänker på hur människor kämpar

Hela tiden för ett mänskligare liv

Jag gråter mina tårar droppar ner

Och förenar sig i havet

Jag ser mig överaxeln för att

Övertyga mig om att ingen av dem

Förbi passerande lägger märke till min grått

Havet är stilla i nattens mörker