• Dagbarnvårdarna har flera arbetsgrupper. I varje grupp ingår en dagbarnvårdare från varje arbetslag, och sektionschefen.

• Gruppledarna träffas regelbundet, bland annat för att få information från stadsdelen.

• Kvalitetsgruppen diskuterar hur verksamheten ska bli bättre.

• Marknadsföringsgruppen planerar hur verksamheten ska bli känd hos föräldrar, politiker och kommuntjänstemän.

• Matgruppen diskuterar hur maten kan förbättras.