• Cirka 290 barn i åldrarna 1-12 år finns i verksamheten.

• Sammanlagt jobbar 45 dagbarnvårdare i sju arbetslag. Varje arbetslag har en gruppledare.

• Det finns två utvidgade familjedaghem. Barnen vistas all tid i en gemensam lokal. Miljön är ändå hemlik och dagbarnvårdarna sköter allt själva, som matlagning och städning.

• En sektionschef leder verksamheten, en samordnare sköter det administrativa.

• Tillgång till en områdespsykolog vid barnkonferenser.