Om jag dog

jag skulle inte äta

jag skulle inte dricka

stirra som ett fån

sitta i ett hörn

sakta försvinna

ja, om jag dog

nu

solen funnes icke!