På Kommunals sektion i Karlshamn är man kritisk mot hur arbetsgivaren hanterat frågan.

– Man kan inte stänga av en hel grupp, det är en kollektiv bestraffning, säger Marianne Håkansson, vice ordförande i sektionen. De har rätt att var och en få veta varför de blivit avstängda. Vi blev inte heller informerade i tid som vi har rätt till.

De nio är avstängda september ut, med lön. Ingen chef vill kommentera avstängningen idag, i lokalpressen har de kallat det som hänt allvarliga missförhållanden. Kommunen har dock inte gjort någon polisanmälan.

I lokalpressen finns också uppgifter om att nattpersonal har struntat i att svara på larm och att de har sovit. Men det finns också uppgifter om att det är oenighet mellan två arbetslag som ligger bakom Lex Sarah-anmälan.