En ängels tålamod.I”skruvad”tid.

Det får önskas,innan ett oväder

tar vid.

En ängels tolerans.I”vrickad”sfär.

Det får önskas,innan ett rent h…

bryter fram här!

”I bakochfram tidens virr varr.”

”I rufflarnas sjuka maktlystenhet.”

Här kommer en bön om en ängels

tålamod.