Den 10-16 oktober genomför Internationella transportarbetarefederationen sin årliga aktionsvecka över hela världen. Syftet är att förbättra skyddet och villkoren för personal som arbetar med vägtransporter.

Kommunal har tillsammans med Seko under de senaste åren koncentrerat sig på riskerna för hot och våld inom kollektivtrafiken.

Förbundet och dess avdelningar planerar att under årets aktionsvecka uppvakta länshuvudmännen med kraven om att få bort kontanthanering samt införa kamera-övervakning och dubbelbemanning på utsatta linjer. Kommunal vill att dessa villkor ska finnas med i underlagen för kommande upphandlingar.

Dessutom uppmanar förbundet huvudskyddsombuden att överklaga arbetsmiljöverkets hävande av stopp för trafiken där Kommunal har ansett att det är för farligt att köra ensam eller utan kameraövervakning.

Förbundet vill få en prövning av verkets syn på ensam-arbete, att detta inte förekommer när passagerare finns i bussen. Kommunal menar att det är ensamarbete när föraren inte kan vara säker på att få hjälp från någon i bussen om hon blir utsatt för hot eller våld.