Solen lyser över ängen. Hjärtat bankar

i minnets harmoni. Vinden fladdrar i

håret. Blommorna doftar gott uti själens

sommar.En välförtjänad vila viskar fri.

En sång ’gör skön e´ntre´och skapar fram

goda glada tankar.& Himmlens blåa lugn

finner sitt magiska grepp ,för styrka.

Sommaren strör visdom och skänker ’det

där’ som är den egentliga meningen.

När natten känts dimmig,grå och tung.&

Minnet och kraften.Solen som skingrar

tunga moln. Kring jaget som kom vilse.

Barndomens grindros,smörblommors sanna

gula färg. Andens frid efter ofattbar

-hetens slag. Lungornas lugn,blodets

rätta framfart. Sömnens trygghet och

dagens återtåg,med ny tro som present.

Glädjens tårar,frihetens dans & kärlek.

Varma menande meningar. Varma menande

händer. Varma menande löften åker i sin

livssjö. Skänker ett adjö till det som

ogynnar och tar energi i mörk riktning.

Sommarens sol bor ännu i flickan. Hon

som ännu dansar på sin sommaräng. Hon

som håller sin hand,tryggt i den vuxna

kvinnans tappra själ. Så blir det evigt.

Barndomens grindros & ljusets styrka,är.