Jag gillar ofta Guillous kolumner, mest publicerade i Aftonbladet. Han är tydlig, han har humor, han käftar emot. Han har gjort viktiga insatser. Framför allt när han de senaste åren klarsynt påpekat USA:s övergrepp i spåren efter 11 september-attentaten.

Samlade så här i bokform, indelade i olika åsiktsteman från 1991-2005, blir det för mycket tyckande på en och samma gång.

Det torra språket blir tjatigt (ehuru sida efter sida). Ännu tjatigare blir hans tankar kring vad som är manligt eller inte.

I förordet medger Jan Guillou faktiskt att han ibland har fel. Vilken eller vilka av de 140 texterna han syftar på får man förstås inte veta. Det vore ju att bjuda meningsmotståndarna på lite väl mycket. (Piratförlaget)