• Medellönen för samma yrke skiljer allt mer mellan olika kommuner landet runt.

• Klyftorna växer snabbt.

• Många kommunalare tycker att skillnaderna blivit för stora.

• I förhållande till andra kommunalare har vårdjobben haft en bättre löneutveckling.

• Undersköterskor i ”höglönekommunen” tjänar i dag betydligt bättre än gatuarbetare i ”låglönekommuner”.