Det franska Sodexho har tagit över städning och matservice på vissa sjukhus och äldreboenden i Kanada. Löneförhandlingarna har brutit samman. Fackförbundet CUPE kräver betydligt bättre löner. I mars utlovade Sodexho en så låg löneökning att det skulle ta 25 år för personalen att uppnå samma nivå som hotellstädare, skriver Cupe.

För närvarande betalas de flesta arbetarna inom Sodexho 78 kronor i timmen. Facket kräver cirka 100 kronor i timmen som startsumma och att den summan successivt höjs till 115 kronor under en fyraårs period.

Sodexho är endast beredd att höja lönen med några kronor årligen till högst 84:50 kronor efter fyra år.

Strejken har nu spridit sig till 28 arbetsplatser på sjukhus och inom åldringsvård.

Detta är det första kollektivavtalet som facket förhandlar fram med Sodexho. Enligt informationschefen Margi Blamey, Cupe, kan de anställda inte leva på så låga löner som Sodexho vill betala, för då hamnar de under fattigdomsstrecket.

86 procent av de anställda beslöt förra året att bli medlemmar i Cupe, som har den lagliga rätten att sköta förhandlingarna, något som Sodexho försöker överklaga, enligt Margi Blamey.

Facket retar sig också på att inte Sodexho kan betala städare och ekonomibiträden anständiga löner samtidigt som VD:n i Paris förra året fick ut 1,4 miljoner dollar i lön och andra förmåner.

Sodexho bedriver även städning och matservice i Sverige. Här följs gällande kollektivavtal.