Det är bra att regeringen nu slår fast att förskolan inte ska ha skolan som norm, utan fortsätta att utvecklas utifrån sitt eget uppdrag, sina mål, förutsättningar och traditioner, skriver Kommunal i sitt yttrande.

Samtidigt är förbundet kritiskt till delar av förslaget:

– Elevassistenterna som är en mycket viktig grupp för skolbarnen, är totalt osynliga i skollagen. Deras arbete i förskolan och skolan innebär för många barn och elever skillnaden mellan en lyckad eller misslyckad skolgång. Det är dags att nämna deras enormt viktiga betydelse för många barns och ungdomars möjligheter att klara sig genom utbildningssystemet.

– Fritidsledarna på fritidshemmen är en grupp som också bör nämnas. Fritidshemmen får inte bli en förlängd skoldag, utan ska ge barnen möjlighet till omsorg och en stimulerande fritid.

– Det behövs en starkare skrivning om rätten till familjedaghem. Alla barn passar inte i stora barngrupper och det måste finnas alternativ.

Forskning visar att barns vardag i familjedaghem präglas av mycket lek, många utomhusaktiviteter och att verksamheten anpassas till det enskilda barnets behov. Med den svaga skrivning som finns i förslaget kan familjedaghemmen vara avvecklade om fem år.