Trångt. De som arbetar här har det trångt. Det är första intrycket jag får när jag kommer in i köket till Brunns skola i Värmdö kommun, utanför Stockholm.

– Det är både fysiskt och psykiskt påfrestande att arbeta här, säger husmor Gunilla Svahn. Det känns som om vi är försökskaniner i deras köksplanering.

Brunns skola har under trettio år byggts till gång efter gång vartefter befolkningen har ökat. Från 150 elever 1974 till dagens 750 plus 50 förskolebarns frukostmål och 250 mellanmål.

Men ombyggnaden blev aldrig riktigt bra. Från början var det så trångt att de inte tilläts att laga mat utan bara servera portioner som lagats på annat håll.

Diskrummet, som flyttats från ena delen av köket till den andra är avlångt och trångt. Här ryms grovdisk och diskmaskin mitt emot värmeskåp och andra maskiner. Först byggde kommunen en vägg mellan. Men då blev det så trångt att personalen knappt kunde vända sig utan att stöta emot varandra eller någon av maskinerna.

Efter påpekanden revs väggen i somras och ersattes med grova plastgardiner.

Men Arbetsmiljöverket godkända ändå inte ombyggnaden. ”Hanteringen av diskgodset kan inte ske utan stora påfrestningar för personalen”, skriver de. Och fortsätter:

” Det trånga diskutrymmet innebär stora risker för ohälsa och olycksfall för den personal som arbetar där. Risk finns för halkskador, brännskador och klämskador mellan vagnarna.”…olämpliga arbetsställningar med mycket lyft och bärarbete vilket ökar risken för ohälsa och olycksfall.

De nya rutiner som införts för att minska riskerna har inte heller undandröjt riskerna, skriver Arbetsmiljöverket.

Värmdö kommuns egen miljö- och hälsoskyddsnämnd anmärkte också på att smutsig disk hanteras i närheten av rent porslin och nylagad mat. Så får det inte vara.

Före den 15 januari ska köket i Brunns skola ha ett diskutrymme som är dimensionerat och ordnat så att personalen inte riskerar onödiga skador.
Sker inte det ska Värmdö kommun betala 200.000 kronor i böter för brott mot arbetsmiljölagen.

– Vi betalar inte böterna. Vi har överklagat viteskravet till regeringen, säger Helene Serner, lokalsamordnare på barn- och ungdomsenheten i Värmdö kommun. Vi har byggt om från 122 kvm till 190 och gjort allt bättre. Vi har lyssnat till personalens synpunkter. Köpte en ny diskmaskin som klarar 1500 kuvert per timme när det bara är 750 som lagas. Köket är bra.

– Arbetsmiljöverkets synpunkter är bara ett tyckande, säger Serner.

I sin överklagan skriver Värmdö kommun att skolans kök har så goda utrymmen att de anställda inte riskerar skador och belastningsbesvär.

– Jo, vi vet att kommunen tycker att vi bara är en samling gnälltanter. Men arbetsmiljöverket är ju en myndighet som de måste lyssna på, säger husmor Gunilla Svahn.

Ronny Falk, som är ett av Kommunals huvudskyddsombud tillsammans med Käte Fransson, konstaterade efter att ha sett det nya förslaget till ombyggnad i mars 2003 att Värmdö kommun bara ser till det ekonomiska och inte till de anställdas arbetsmiljö.

Frågan är nu hur länge Värmdö kan förhala det nya kravet på ombyggnad. Hur lång tid tar regeringsrätten på sig att avgöra överklaganden?

– Det går inte att i förväg säga hur lång tid ett mål tar, eftersom det beror på många olika omständigheter. Det normala är dock att handläggningen tar mer än ett år, säger man på regeringsrättens kansli.