Attendo Care började driva hemtjänst och äldrevård i april 2002. Tidigare hade en del av detta drivits av Riksbyggen. Attendo drog bland annat ner bemanningen med sexton tjänster. Slutligen blev kritiken så stor mot företagets sätt att sköta vården att kommunen året därpå beslöt att bryta avtalet.

Då krävde vårdbolaget kommunen på 15 miljoner kronor för avtalsbrott och kommunen i sin tur krävde bolaget på över 16 miljoner kronor.

Slutligen blev det medling och förlikning. Kommunen valde förlikning eftersom man var osäker på att det verkligen gick att vinna tvisten.

Kommunal är inte nöjd med förlikningen.
– Jag tycker att kommunen borde fortsatt en rättslig process. Sådant kaos som det var här under Attendos tid har jag aldrig upplevt som facklig förtroendevald, säger Torsten Lindh, Kommunals sektionsordförande.

– Under den tid som Riksbyggen skötte äldreomsorgen blev det dessutom allt fler deltidstjänster och ännu fler blev det med Attendo.

Kommunal arbetar nu för att åter få fler heltidstjänster.

Sedan kommunen tog tillbaka äldrevården i egen regi tycker Torsten Lindh att arbetsförhållanden har blivit bättre.