Varje år nekas ungefär 10 000 personer sjukpenning. Försäkringskassan har i en ny studie gått igenom dem som fått nej. 2 000 fall har studerats och resultatet är, enligt kassan, positivt.

– Resultatet är glädjande. Det visar att när vi säger nej gör vi det på goda grunder, säger Curt Malmbort, generaldirektör på Försäkringskassan.

Han förnekar att fördubblingen av antalet som får nej har något att göra med ambitionen att få ner sjuktalen. Eftersom det är en så pass liten minoritet som får nej skulle en förändring vara långt ifrån tillräcklig för att nå regeringes mål om halverade sjuktal.

En orsak till att kassan nekar sjukpenning är att man anser att den sjuke skulle kunna klara av ett ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”. I sådana fall har man inte rätt till sjukpenning.

Trots att myndigheten är nöjd med resultatet återstår saker att göra, enligt Curt Malmborg:

– Handläggningstiderna är vi inte nöjda med. Och vi måste också bli bättre på att samverka med arbetsförmedlingen så att vi undviker att folk hamnar mellan stolarna.