De två förbunden har under året genomfört en gemensam kampanj för tryggare kollektivtrafik. Kommunal och Seko kräver bland annat att kontanthanteringen tas bort, fler övervakningskameror, att minska ensamarbetet och få mer synlig personal.